Wózki jezdniowe podnośnikowe

Zdobądź uprawnienia

Do 01.06.2019r. obowiązywały 3 kategorie uprawnień: IWJO, IIWJO oraz najniższa IIIWJO.

Od 01.06.2019r. uprawnienia są terminowe i obowiązują już tylko dwie kategorie uprawnień:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia); termin ważności 5 lat – dawniej kategoria IWJO;
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem; termin ważności 10 lat – dawniej kat. IIWJO i IIIWJO.

Nasze szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do samodzielnej pracy jako operator wózków jezdniowych podnośnikowych, spalinowych i elektrycznych oraz zdanie egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.

Wózki jezdniowe podnośnikowe – kategorie uprawnień:

 • IIIWJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane;
 • IIWJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
 • IWJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane tj. wózki ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe) oraz wózki, gdzie operator podnoszony jest wraz z ładunkiem

Termin ważności uprawnień – bezterminowe

wozki-jezdniowe-01
wozki-jezdniowe-02
wozki-jezdniowe-03
wozki-jezdniowe-04

 


Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej podczas szkolenia obejmuje:

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 3. Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa urządzeń.
 6. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 7. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 8. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 9. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 10. Praca w specyficznych warunkach jak np.: transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
 11. Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).
 12. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.


Każdy kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia danej kategorii (ważne na terenie Polski oraz Unii Europejskiej).

Zapewniamy wsparcie i opiekę wykładowcy w trakcie trwania całego kursu oraz podczas egzaminu przed Komisją UDT.