Konserwacja urządzeń

konserwacja urządzeń, wózek widłowyKursy i szkolenia z zakresu konserwacji UTB

Szkolimy oraz przygotowujemy do egzaminów UDT pracowników konserwujących urządzenia transportu bliskiego, którzy są odpowiedzialni za pracę urządzeń, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.

 

Kategorie urządzeń do konserwacji których są wymagane uprawnienia

 1. Dźwigi osobowe i towarowe − z napędem elektrycznym | ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym | ze sterowaniem mikroprocesorowym − z napędem hydraulicznym | ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym | ze sterowaniem mikroprocesorowym − dźwigi towarowe małe
 2. Dźwigi budowlane − towarowe | towarowo-osobowe
 3. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 4. Suwnice, wciągniki i wciągarki − ogólnego przeznaczenia | specjalnego przeznaczenia
 5. Wciągarki i wciągniki – ogólnego przeznaczenia | specjalnego przeznaczenia – jeżeli zależność między udźwigiem a największą użytkową powierzchnią kabiny odbiega od wymagań PN-EN 81-20 lub bez drzwi kabinowych.
 6. Żurawie – wieżowe − samojezdne i przeładunkowe (przenośne) |przeładunkowe (przenośne) − stacjonarne i przewoźne | stoczniowe i portowe
 7. Podesty – wiszące | masztowe | przejezdneplatformy załadowcze, w tym do transportu osób
 8. Układnice magazynowe
 9. Dźwignice linotorowe
 10. Wyciągi towarowe – stacjonarne, przewoźne i przenośnewyciągi statków
 11. Dźwigniki – podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów | stacjonarne, przewoźne i przenośne | montowane na pojeździe
 12. Urządzenia do manipulacji kontenerami
 13. Przenośniki osobowe i towarowe – schody i chodniki ruchome | przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych | przenośniki towarowe
 14. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia | wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych | wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.


Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzenia danej kategorii.

Zapewniamy wsparcie i opiekę wykładowcy w trakcie trwania całego kursu oraz podczas egzaminu przed Komisją UDT.