Podesty ruchome

Zdobądź uprawnienia

Nasze szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do samodzielnej pracy jako operator podestów ruchomych oraz zdania egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Podesty ruchome – kategorie uprawnień:

 • IIP – podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne
 • IP – podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne.

 

Termin ważności uprawnień – bezterminowe

 

podesty-ruchome-01
podesty-ruchome-02
podesty-ruchome-03
podesty-ruchome-04
podesty-ruchome-05

 

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej podczas szkolenia obejmuje:

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 3. Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa urządzeń.
 6. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 7. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 8. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 9. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 10. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
 11. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.

 

Każdy kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia danej kategorii (ważne na terenie Polski oraz Unii Europejskiej).

Zapewniamy wsparcie i opiekę wykładowcy w trakcie trwania całego kursu oraz podczas egzaminu przed Komisją UDT.