znaki zapytania

Pytania

Odpowiadamy na Wasze potencjalne pytania

 

Najczęściej zadawane pytania

 Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań. Staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwości. Jeśli jednak nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie – skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc zostać operatorem urządzeń transportu bliskiego?

Należy mieć skończone 18 lat oraz minimum podstawowe wykształcenie.

 

Czy kurs na operatora wózka widłowego musi się kończyć egzaminem przed Komisją Dozoru Technicznego?

Tak, od 10.08.2018r. po zmianie przepisów, do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wymagane są tylko i wyłącznie tzw. „uprawnienia dozorowe ” – czyli zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozory Technicznego.

 

Jestem magazynierem i chcę zmienić pracę. Czy nowy pracodawca ma prawo żądać ode mnie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego?

Tak, 10.08.2018r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47). Od tej chwili każdy pracodawca ma obowiązek wymagać od nowego pracownika zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

 

Czy zdając egzamin przed Komisją UDT na obsługę wózka jezdniowego podnośnikowego kategorii IIWJO, będę mógł obsługiwać wózki wysokiego składowania?

Tak, wózki wysokiego składowania to potoczna nazwa wózka bocznego (tzw. reach truck) i operator posiadający uprawnienia kat. IIWJO będzie mógł je obsługiwać. Natomiast do obsługi wózków, gdzie operator podnoszony jest wraz z ładunkiem, należy mieć kategorię IWJO.

 

Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w jęz. niemieckim?

Tak, wózki wysokiego składowania to potoczna nazwa wózka bocznego (tzw. reach truck) i operator posiadający uprawnienia kat. IIWJO będzie mógł je obsługiwać. Natomiast do obsługi wózków, gdzie operator podnoszony jest wraz z ładunkiem, należy mieć kategorię IWJO.

 

W jaki sposób mogę uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w języku angielskim?

W celu otrzymania certyfikatu należy zgłosić się do oddziału UDT, który pierwotnie wydał zaświadczenie kwalifikacyjne i złożyć wniosek o certyfikację z odpowiednimi załącznikami, tj. z kopią zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz dowodem wykonywania pracy, jeśli od daty wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Dowód wykonywania pracy powinien być w formie oświadczenia (potwierdzonego przez pracodawcę kandydata ubiegającego się o certyfikację), poświadczającego, iż kandydat przepracował co najmniej 3 miesiące zgodnie z zakresem posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o certyfikację.

 

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe.

Egzamin, tak jak i kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej każdy egzaminowany dostaje 5 pytań z wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej wózków kategorii, której dotyczy egzamin. Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli na minimum 3 pytania zostanie udzielona poprawna odpowiedź. Zestawy pytań są losowe. Negatywny wynik otrzymany z części teoretycznej egzaminu nie kwalifikuje kandydata na operatora do podejścia do praktycznej części egzaminu.

Praktyczna część egzaminu przed komisją UDT wymaga wykazania się umiejętnościami płynnej i swobodnej a jednocześnie bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym, uwzględniającej przestrzeganie wszystkich zasad BHP. W trakcie trwania praktycznej części egzaminu na wózki widłowe, egzaminowani muszą wykazać się umiejętnością podnoszenia, opuszczania i transportowania materiałów oraz bezkolizyjnego manewrowania np. między pachołkami.

Podobnie jak część teoretyczna, tak i praktyczna część kursu na wózki widłowe trwa około godziny.