kobieta w wózku widłowym

O nas

Informacje o firmie WJ Szkolenia

 

Kim jesteśmy, jakie wartości wyznajemy

Naszą firmę tworzy zespół specjalistów posiadających bogate praktyczne doświadczenie zawodowe, nabyte w różnych branżach bezpośrednio związanych z urządzeniami transportu bliskiego (tzw. UTB - wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome, żurawie, dźwigi, dźwigniki, itp.).

 

Ustawicznie pracujemy nad wysoką jakością oferowanych przez nas kursów i szkoleń, a bieżąca współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego obliguje nas do ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz śledzenia zmian norm prawnych i branżowych.

 


zaswiadczenie-resurs-2019
zaswiadczenie-resurs-utb-2
zaswiadczenie-szkolenie-butla
zaswiadczenie-szkolenie-wozek-jezdniowy
 
Wierzymy, że najlepszą drogą do uzyskania pełnych i wartościowych uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe jest zapisanie się na kurs, gdzie prezentowana wiedza merytoryczna znajduje się na wysokim poziomie, a zajęcia praktyczne pozwalają sprawnie operować wózkiem widłowym. Równie istotna, a często pomijana na kursach, jest nauka prawidłowej i bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach o napędzie LPG.
 
Działamy w oparciu o następujące akty prawne
  1. Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468);
  3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dzi.U. 2019 poz. 1008)
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 2018-01-09 (Dz.U. 2018 poz. 47);
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).
  6. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.poz.2176).