Pracownik UA

Oferujemy szkolenia dla pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce

 

Kursy i szkolenia dla pracowników z Ukrainy

Współpracujemy z tłumaczami języka ukraińskiego, którzy na bieżąco tłumaczą w trakcie szkoleń, jak również udostępniamy materiały szkoleniowe w języku ukraińskim.
Podczas egzaminów przed Komisją UDT obecny jest tłumacz przysięgły z języka ukraińskiego.


Співпрацюємо з перекладачами української мови, які на живо перекладають під час проведення курсу, а також забезпечуємо навчальними матеріалами українською мовою. Організовуємо участь присяжного перекладача української мови під час проведення іспиту перед комісією Управління технічного нагляду.