Do pobrania

Spis niezbędnych dokumentów i formularzy

Dokumenty i formularze

Poniżej przedstawiamy zbiór dokumentów do pobrania przydatnych podczas procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zakładka będzie sukcesywnie rozbudowywana.

Formularz zgłoszeniowy dla firm (prosimy o odesłanie skanu wypełnionego na adres wj@udt-szkolenia.com)

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji UDT

Pełnomocnitwo dla firmy WJ Szkolenia do występowania w imieniu klienta przed Urzędem Dozoru Technicznego

Aby przeglądać pliki PDF z tej strony, należy pobrać i zainstalować na komputerze program Adobe Acrobat Reader, który jest bezpłatny do pobrania na stronach spółki Adobe.