Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów

podpisywanie rozporządzenia ministra rozwoju i finansówInformujemy, że dnia 9 stycznia br. pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z dn. 9.01.2018r., poz. 47).

Rozporządzenie wchodzące w życie dn.10 sierpnia 2018 roku wprowadza daleko idące zmiany w wydawaniu zaświadczeń kwalifikacyjnych dla personelu obsługującego wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Od tego dnia wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, chcący obsługiwać tzw. wózki widłowe, będą musieli mieć zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (tzw. uprawnienia dozorowe).

Wystawiane przez pracodawcę imienne zezwolenia do kierowania wózkiem jezdniowym podnośnikowym, na podstawie §4 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r., będą traciły ważność sukcesywnie do dnia 31.12.2021r.

Wobec powyższego pragniemy zaproponować kursy doszkalające dla osób już pracujących na wózkach, lecz nie posiadających tzw. uprawnień dozorowych, przygotowujące operatorów do fachowej obsługi wózków widłowych i bezproblemowego zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, w celu uzyskania właściwego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Posiadamy doświadczoną kadrę szkoleniową oraz wieloletnią praktykę, dzięki czemu gwarantujemy pełen sukces w zdobywaniu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji. Oferujemy również kursy kończące się egzaminem UDT z zakresu: obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych (w tym ładowarki teleskopowe); obsługi i konserwacji podestów ruchomych, suwnic,wciągników, wciągarek, żurawi, dźwigów, układnic magazynowych; konserwacji dźwigników.