Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

okulary leżące na rozporządzeniuDnia 21.11.2018r. zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.