Dotychczasowe zezwolenia tracą ważność

wózek spalinowy ładujący towarUwaga! Nie daj się oszukać!!!

Od 10.08.2018r. do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych obowiązują już tylko zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

W związku z powyższym, dla osób, które od lat jeżdżą na wózkach widłowych i nie mają “uprawnień wydanych przez UDT” organizujemy kursy doszkalające – przygotowujące do bezproblemowego zdania egzaminu przed Komisją UDT.

Jeżeli chcesz zmienić pracę i nadal być operatorem wózka jezdniowego podnośnikowego, a masz tylko zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez jakikolwiek ośrodek szkoleniowy, musisz podejść do egzaminu i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nie czekaj !!!

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.), na podstawie których dotychczas operatorzy kierowali wózkami widłowymi:

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”.